HABERLER

Yangın Tüpü Ne Kadar Sürede Değişmelidir?

Yangın Tüpü Ne Kadar Sürede Değişmelidir?

Her an her yerde meydana gelebilecek olaylardan biri olan yangın önlem alınmadığında felakete yol açacak kadar tehlikelidir. Küçük derece yangınlar, erken müdahale edildiğinde fazla büyümeden kontrol altına alınarak daha büyük yangın olasılığı ortadan kaldırılır. Küçük yangını önlemek için de en temel ihtiyaç yangın tüpleridir. Yangın tüpü aslında her evde ve insanın yaşadığı her kapalı alanda bulunması gerekir. Yangına müdahale gerçekleştirildiğinde içinde bulunan kimyasal sayesinde başarılı söndürme gerçekleşir. Yangın Tüpü Kaç Yılda Değişir? Merak edenler için yangın tüpleri gerekli kontroller yapıldığında değiştirme zorunluluğu yoktur. Ancak kontrolleri düzenli yapılması kanunen de zorunlu hale getirilmiştir. Her ay kullanıcı tarafından gözle durumu kontrol edilen cihazlar yılda bir kez olmak üzere tamamen boşaltılarak yeniden dolum yapılır. Tüpler 2 veya 4 yılda bir markasına bağlı olmak üzere boşaltılır ve hidrostatik deneyle kontrol edilir. Deney sonucunda kullanılmayacak duruma gelmiş olan söndürme ekipmanlarının yenisiyle değiştirilmesi gerekir.

Yangın Tüpleri Kontrolünü İhmal Etmeyin

Yangın tipine göre değişiklik gösteren yangın söndürücüler bulunduğu için kullanıcıların hangi tür yangında hangi cihazın kullanılacağı konusunda bilinçli olması gerekir. Yangın söndürücülerin içinde çeşitli kimyasal karışımlar bulunur. Kullanımdan verim alabilmek için Yangın Tüpü Ne Kadar Sürede Değişir ve dolumları ne zaman yapılır? Takibinin yapılması ve dolum zamanının ve kontrollerin aksatılmaması gerekir. Yangın tüpü içindeki kimyasalların her birinin kullanım süresi olduğu için kullanım süreleri bittiğinde kontrollerinin yapılarak yetkili servisler ve kurumlar tarafından yapılmalıdır.

Yangın Tüpleri Dolumu Ne Zaman Yapılır?

Yangın tüplerinin bakım ve değişim şartları kanunla belirlenmiştir. İşyerinde bulunan yangın tüplerinin İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’nce 6 ayda bir olmak üzere bakımı yapılır. Bakımı yapılan tüplerin bakım tarihleri de üzerinde bulunan kısma yazılması gerekir. Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre de bakım süreleri 1 yıldır. Yangın Tüpü Ne Kadar Süreyle Değişmelidir? Diyenlerin sorularına performans göstermeyen tüplerin değiştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Zaman içinde etkin olarak kullanılamayacak durumda olan, dolum yapıldığı halde performans gösteremeyen cihazlar yenisiyle değiştirilir. Gerekli bakım ve dolumları yapılan söndürme cihazları 4. Senenin sonunda boşaltılarak değiştirilirken bu sırada hidrostatik testlerden geçirilmiş olması gerekir.