HİZMETLERİMİZ

Ankara Yangın Söndürme Firmaları

Ankara Yangın Söndürme Firmaları

Ankara Yangın Söndürme Firmaları

Ankara yangın söndürme firmaları işletmeleriniz için çeşitli yangın söndürme sistemleri sunmaktadır. Bu sistemlerin her biri farklı özellikte üretilmekte ve döşenmektedir. İşletmenin büyüklüğüne göre, işletmenin tercihine göre seçimler yapılmaktadır. Bu sistemlerin dışında ilk anda müdahale yapabilmek adına yangın söndürme tüpleri de üretilmektedir. Bu tüpler kolay olarak taşınabilmesi bakımından her ortamda bulundurulmalı ve olası bir yangın anında nasıl kullanılacağı da bilinmelidir.

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın söndürme sistemleri Ankara yangın söndürme firmaları tarafından üretilmektedir. Bu firmalar söz konusu işletme ve iş yerlerinin ihtiyacı doğrultusunda her büyüklüğe uygun olarak döşenebilecek sistemlerin üretimini ve döşemesini gerçekleştirmektedir.

Yangın Musluğu Şebekesi

Yangın musluğu şebekesinde hidratlara yangın hortumu takılır ve bu şekilde su alımı gerçekleşir. Bu su şehir içindeki şebeke aracılığıyla getirilebilir. Ya da işletmenin kendi su deposu bulunmalıdır. Buradan da su temin edilebilir. su deposundan temin edilebilmesi için en az 30 ton su bulunmalıdır. Kurulan sistemin amaca hizmet edebilmesi için söz konusu hidratların genişliği, suyun basıncı ve hortumların uzunluğu yeterli boyutta olmalıdır. İtfaiye sistemlerine uygun biçimde seçilmeli ve döşenmelidir.

Sprinkler Tesisatı: Sprinkler Tesisatı ülkemizde fazla tercih edilmeyen bir sistemdir. Fakat yangınların önlenmesinde en etkili yangın söndürme sistemlerinden biridir. Bu sistem tavana monte edilen borular yardımıyla hayata geçirilir. Bu boruların üzerine belli aralıklarla musluklar döşenir. Aralıklarla yerleştirilen bu musluklar ısı ne zaman belirli bir limitin üstüne çıkarsa o zaman akıtmaya başlar. Bu nedenle yangınlara anında müdahale etme özelliği bulunmaktadır. Sistem otomatik olarak çalışmaktadır. En iyi fayda sağlama durumu ise tazyikli su ile gerçekleşmektedir. Su hem tazyikli hem de sürekli olmalı ki sistem amacına ulaşsın.

Diğer Yangın Söndürme Araçları

Yangın söndürmede önemli olan alınan önlemlerdir. Önlemlere rağmen yangın çıktıysa bu durumda önemli olan erken müdahaledir. Erken müdahalenin nasıl yapılacağı da bilinmelidir. Bu konuda en önemlisi yangın söndürme tüplerini kullanmaktır. Bu tüpleri satın aldığınızda nasıl kullanılacağını da öğrenmelisiniz. Böylece doğru zamanda doğru müdahale ile yangını önleyebilirsiniz. Ankara yangın söndürme firmaları aracılığıyla yangın söndürme tüpünü temin edebilirsiniz.